Tapınak Şövalyeleri

14 Ekim 2018 Yazan  
Kategori HABER GÜNCEL

Tapınak şövalyeleri kimdir
Tapınak Şövalyeleri kimlerdir ve gerçekten bu örgüt günümüzde faal bir güç odağı mıdır? Geçmişi haçlı seferleri’ne dayanan bir örgüttür. Hıristiyanlık uğruna savaşmaya and içmiş bir Haçlı tarikatı olarak kurulmuş, ancak zamanla hem sapkın bir öğretiye kapıldığı hem de maddi çıkara dayalı kapitalist bir düzen kurduğu için Kilise ile ters düşmüştür.

Tapınakçılar hakkındaki söylentiler sonucunda tarikat, Fransa Kralı ve Papa’nın ortak kararıyla dağıtılmış ve şövalyeler tutuklanmıştır. Yıllar süren sorgulamalar sonucunda tarikatın gerçekten sapkın bir öğretiye inandığı, bugün Satanizm gibi akımlarda gördüğümüze benzer kara büyü ayinleri yaptığı ortaya çıkmış ve örgüt tamamen yasaklanmıştır. Bazı tarihçiler, Tapınakçıların yargılanması ve dağıtılmasının Ortaçağ’ın en önemli sosyal olaylarından biri olduğunu belirtirler. Çünkü tarikat, yasaklanmadan önce gerçekten büyük bir güce ulaşmıştır.

Günümüze kadar gelen bu örgüt , tüm dünyada illegal faliyetlerini sürdürmektedir. Tapınak şövalyeleri kuruluş amacı haçlı zihniyetinin organize bir şekilde faliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulmuştu. Tapınak Şövalyeleri tarikatının dağıtılmasından sonra bu örgüt ,yahudiler tarafından finanse edilip güçlendirilerek organize bir şekilde günümüze kadar gelmişlerdir. Yaygın kabule göre, tarikat varlığını yer altında sürdürmüş, Kilise’ye ve genel olarak İlahi dinlere karşı şiddetli bir aleyhtarlık geliştirerek yaşamış ve uzun vade içinde masonluk olarak bildiğimiz örgüte dönüşmüştür. Masonların, din karşıtı felsefelerin, devrimlerin veya siyasi hareketlerin içinde hep aktif olmaları, söz konusu Tapınakçı geleneğin bir sonucudur.

Bunun anlamı şudur: Tapınak Şövalyeleri bugün de yaşamaktadırlar. Ancak “masonluk” ismi altında. Bugün masonluğun en üst derecelerine varanlar “Tapınağın Koruyucusu” gibi şövalye ünvanları alırlar. Amerika’da halen Tapınak Şövalyeleri (Knight Templar) adıyla toplanan localar, masonlukla içiçedir. Masonluk ise, hem Tapınakçı geleneğin başlıca özelliği olan din aleyhtarlığını sürdürmekte, hem de kimi zaman illegal mafya yöntemlerini de kullanarak uluslararası bir çıkar örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

Tüm bunlar, tarihin ve güncel olayların akışının kimi zaman göründüğünden farklı olduğunu, doğal olarak geliştiği zannedilen süreç ve olayların ardında bazen karanlık amaçlar bulunduğunu göstermektedir. Allah’ın Kuran’da bizlere haber verdiği gibi, “kötülüğü örgütleyip düzenleyenler” (Nahl Suresi, 45) vardır ve bunlar kimi zaman yanıbaşımızdadırlar.

Enter Google AdSense Code Here

Yorumlar


1 Yorum yapılmış "Tapınak Şövalyeleri"

  1. h-ares demişki 11 Eylül 11 05:30 

    sımdıkı mason locaları vşer odaklı ergenekoncularımız, bunların uzantıları oda tv,agos, fınansörlerı israil v daha bırcogu

Yorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!