Nil nehri hakkında bilgiler

08 Ekim 2017 Yazan  
Kategori BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ

Nil nehri’nin uzunluğu ne kadardır
Nil, dünyanın en uzun nehri. 4.187 mil (6,695 km.) uzunluğundadır . Nil Nehri Felluka uzunluğu ile dünyânın en uzun, 3.200.000 km2 su alma alanı ile dünyânın üçüncü büyük nehridir. Nil’in su alma havzasında bir grup göl bulunur. Bunlardan biri olan Victoria, dünyânın ikinci büyük gölüdür. Nil, başlangıçta Beyaz Nil (esas kol) ve Mavi Nil olarak iki ana kol hâlinde doğar ve bu kollar Hartum’da birleşir. Nil nehri Etiyopya’nın yüksek yerlerinden kaynağını alan Mavi Nil, Hartum (Sudan)’da Beyaz Nil ile birleşerek Mısır’ın doğusunu kuzey-güney yönünde katederek Akdeniz’e
dökülür. Nil nehri Mısır içinde çok uzun bir mesafe kat etmesine rağmen hemen hiç bir kol almaz. Nil’in Mısır’ı geçtiği 1500 km uzunluğunda ve ortalama 10 km genişliğinde saha boyunca tarım yapılır. Asvan barajı yapıldıktan sonra Nil’in Mısır’da yaptığı taşkınlar durdurulmuştur.

Nil Afrika Kıtası’nın üçte birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil, Mavi Nil ve Atbera. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi’deki Doğu Afrika Göller Bölgesi’ndeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak gölüne katılır. Asıl Nil Nehri bu gölden Victoria Nili olarak çıkar. Kyoga ve Albert Göllerinden geçtikten sonra Albert Nili olarak yoluna devam eder. Nimule’de Sudan’a giren nehrin ana kolu, Melekal yakınında Bahrü’l Gazal ve Sobat Nehirleriyle birleştikleri yere kadar Bahrü’ l Cebel, Mavi Nil Nehri ile birleştiği yere kadar da Beyaz Nil Nehri olarak anılır.
Mavi Nil Etiyopya’nın orta kesiminde doğar ve Beyaz Nil’e Hartum yakınlarında doğu kıyısından katılır. Asıl Nil son büyük kolu olan Atbera nehrini Hartum’un kuzaydoğusunda ve doğu kıyısından alır. Daha sonra kuzeybatıya doğru geniş bir S çizer. Bu arada üç çağlayanı aşarak Nasır Gölüne katılır. Bu gölü oluşturan Assuan Barajı’nın aşağısında Mısır içlerinde kuzeye doğru akar ve Kahire Yakınlarında Nil deltası ile son bulur.

Mısır’da Nil Nehri’nin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır. 19. yüzyılda baraj ve kanalların yapımı ile daha geniş bir alanda ve sürekli sulama olanağı sağlanmıştır. Nil Nehri üzerinde bulunan Assuan Barajı hem sulama, hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşımaktadır. Nil Nehri tarih boyunca ve günümüzde taşımacılıkta da yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nehir denize dökülmeden önce büyük bir delta oluşturur. Güneyde Kahire’den başlayan deltanın denize olan mesafesi 160 km. Bu noktadan deltanın Akdeniz kıyısında Batı ve doğu uçlarında yer alan Port Said ve İskenderiye’ye olan mesafesi ise 250 km’dir. Deltada sayısız kanallar kollar ve göller vardır. Ancak ırmak iki ana koldan denize dökülür.

NİL NEHRİNİN TARİHÇESİ
Gizemlerle dolu Mısır uygarlığının gelişimini izlemenin Nil nehrinin gelişimini incelemekten daha iyi bir yolu olamaz. Nehir Mısır’ın binlerce yıl boyunca yaşam kaynağı oldu. Şu an Aswan’daki yüksek baraj tarafından kontrol edilen nehir, kıyısındaki dar toprakları her yıl taşan sularıyla mineral bakımından zengin kum ve çamurla dolduruyor. Nehrin kıyıları boyunca Firavunlar, soylular ve sıradan insanlar kendilerini ölümsüzleştirmek için abideler ve mezarlar yaptı.
Büyük Yunan tarihçisi Heredot Mısır’a yaptığı tek ziyaret sonrası “Mısır, Nil nehrinin bir hediyesidir,” demişti. Mısırlılar onun bu sözlerine hala tamamıyla inanıyor. Her yılın sonunda, Nil nehrinin su yüksekliği hakkında iyi sözler duymak için sabırsızlanıyorlar. 1994 yılında su seviyesi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. O yıl yüksek barajda da su seviyesi en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Çok eski zamandan beri, Mısırlılar Nil nehrini yaşam, verimlilik ve gelişmeyle eş tutmuşlar. Nil sanki Mısırlıların damarlarında akıyor. Nehir her zaman başarılarının kaynağı, büyük uygarlıklarının kuruluşunun ana nedeni olmuştur.

Mısırlılar Nil nehriyle kutsanmışlar ve bunun kıymetini biliyorlar. Suyu korumak için her zaman barajlar ve su kanalları yapmışla

Büyük İskender daha sonra hem İskenderiye, hem Cisostris kanallarını genişletmiş. Nil nehri ve Kızıldeniz ile birleşen Cisostris; Amr Ibn El-As tarafından daha sonra tekrar yapılmış. 1901 yılında Aswan’da yeni bir baraj daha yapıldı. Yüksek Baraj yapılana dek de bir çok kez yenilendi.

Kaydet

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!