Namaz kılmaya nasıl başlarım

22 Şubat 2015 Yazan  
Kategori İSLAM VE YAŞAM

Beş vakit Namaz nasıl kılınır tarifi
Namaz kılmadan önce nelere dikkat edilmelidir.
Namaz nasıl kılınır çizgi video en altta

Tuvalete  helaya  ihtiyaç  gidermek için  girdiğimizde  mümkünse çoraplarımızı  çıkarıp girmekte  yarar vardır. Necis  yani  namaza  mani  olacak  şekilde  bir  şeylerin  sıçramaması  için  kesinlikle  ayakta  idrar yapmamak  gerekir. Çökerek  ihtiyaç  giderilmelidir.
Daha  sonra  en  iyi  şekilde  temizlenip  akıntının  olmadığından  emin  olunca  abdes  almalıyız.  Bu  arada  helaya  girerken  ve  çıkarken  okunması  gereken  çok  kısa  duaları   öğrenip  okumamızın  büyük  sevabı  vardır.

Nasıl abdest alınır?

1- Yüzü sağ elle uzunlamasına saç bitiminden çenenin altına kadar ve enine baş parmakla orta parmağın arasını yukardan aşağıya doğru yıkamalıdır.

2- Sağ kolu dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.

3- Sol kolu  dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.

4- Sağ eli ıslayıp  başın ön kısmına meshetmelidir; ancak dışardan su alınmamasına dikkat edilmesi gerekir..

5- Sağ elin rutubetiyle sağ ayağın üst kısmına parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir.

6- Sol elin rutubetiyle sol ayağın üst kısmını 11. ve 12. şekilde olduğu gibi parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir. Ayaklara meshederken şu duayı okumak müstehaptır:
Bu arada şöyle dua ede biliriz ”
“Allah’ım! Beni, ayakların kaydığı günde sırat üzerinde sabit kıl. Çabamı seni benden razı kılacak şeyde kıl.”

Abdestin şartları
1- Abdest suyunun pâk olması.
2- Abdest suyunun mutlak (başka bir şeyle karışmamış) olması.
3- Abdest suyunun mubah (gasp edilmemiş) olması.
4- Abdest alınan ibrik vs.nin mubah olması.
5- Abdest alınan ibrik vs.nin altın ve gümüşten olmaması.
6- Abdest azalarının pâk olması.
7- Abdest ve namaz için vaktin yeterli olması.
8- Tertib: Abdest amelleri arasında sırayı gözetmek.
9- Muvalat: Abdest amellerini peş peşe ve aralıksız yapmak.
10- Mübaşeret: İmkan dahilinde insana başkasının abdest aldırmaması.
11- Su kullanmanın herhangi bir sakıncası olmaması.
12- Herhangi bir şeyin suyun bedene ulaşmasına engel olmaması.

Abdesti Bozan Şeyler:
1-İdrar.
2-Gâita.
3-Gaz (yel) çıkması.
4-Gözün görmeyeceği ve kulağın işitmeyeceği şekilde uyumak.
5-Delilik.
6-Baygınlık.
7-Sarhoşluk.
8-Guslü gerektiren her şey.

Namaz kılan kimse, namazının doğru olması için aşağıda açıklanan şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Bu şartlar şöyledir:
1-Taharet
2-Namaz kılınan elbise ile ilgili şartlar
3-Namaz kılınan yer ile ilgili şartlar
4-Namaz vakitleri
5-Kıble
Bunları sırasıyla aşağıda açıklayacağız:

Şayet  daha  önce  düzenli  olarak  namaz  kılmadıysanız  veya, ilk  defa  namaz  kılmaya
karar verdiyseniz  öncelikle   geçmiş   günahlarımızdan  pişmanlık  duyup  tevbe  etmeliyiz.  Hiç  bir  şey  bilmiyorsanız  en  kısa  sürede   subhaneke ve  ettehiyyatü duasını ,fatiha suresini  ve  en  kısa  sureler  olan  kevser, ihlas , nas  ile  felak  surelerini ögrenmeniz  gereklidir. Fakat  bunları  bilmiyorum  diye  kendinizi  ibadetten  alıkoymayınız.  Bildiğiniz  kadarıyla  yapmaya  çalışırken  bir  yandanda  bu  kısa  sureleri  öğrenmek  için  gayret  gösteriniz. İnşallah  Allah  yardımcınız  olacaktır.

Aşagıda  verdiğimiz  tariflerde  fatiha  suresinin  ardından  kuran  okunur  demek bilenler sırasıyla  bildiği  sureleri  veya  ayetlerden  okuyabilir anlamındadır.
Siz ne  biliyorsanız  onu  okursunuz

Namaz Nasıl Kılınır?
Bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır:

1) Sabah Namazı
Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”, diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp “Allahu Ekber” diye tekbir alınır.
Ondan sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük” okunur. Arkasından “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha suresi okunur sonra “Amîn” denir ve bilinen surelerden  biri  okunur.

Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûa varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Azîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır.
Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir (2). Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır. Secde halinde de üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine “Allahu Ekber” denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa “Sübhane Rabbiyel’alâ” denilir. Bununla bir rekat bitmiş olur.
Bu ikinci secde arkasından “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekata kalkılır.

Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha suresi ve bir sure  okunur.
Birinci rekatta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka’de = oturuş” denir. Burada “Ettehiyyatü lillâhî ve Allahümme Salli ve Barik, Rabbena atina” diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilir. Böylece iki rekatlı namaz bitmiş olur (3).

Bütün bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Namazda erkeklerle kadınların ellerini nasıl kaldıracakları, nasıl bağlayacakları, rükû ile secdede ve ka’delerde nasıl vaziyet alacakları “Namazın sünnetleri ve edebleri” bölümünde bildirilmiştir.

Sabah Namazının iki rekât Farzına gelince: Önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere Gamet getirilir.
Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir,getirildiğinde sevap kazanılır,
getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır.
Kamet getirmemek namazın faziletini düşürmez.

GAMET
Allahü ekber, Allahü ekber.Allahü ekber, Allahü ekber.
Eşhüde en la ilâhe illallah. Eşhüde en la ilâhe illallah.
Eşhedü enne muhammeden rasululullah. Eşhedü enne muhammeden rasulullah.
Hayye alessalah, hayye alessalah.
Hayye alel-felâh. Hayye alel-felah.
Kad kâmeti’s-sâlatu. Kad kameti’s-salah.
Allahü ekber, Allahü ekber,
La ilâhe illallah”

Sonra “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Eller kaldırılarak “Allahu Ekber” diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekat kılınır ve tamamlanmış olur.

Yalnız sabah namazlarının farzlarında Fatiha’dan sonra biraz fazla Kur’an okunması sünnettir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

Her rukü den sonra doğrulurken “Semiallahu limen hamideh” cümlesini, söylemek sünnettir

2) Öğle Namazı
Öğle namazının ilk dört rekat sünnetinin evvelki iki rekatı, tam sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Yalnız bunda niyet “Bugünkü öğle namazının ilk sünnetine” diye yapılır. Bir de bunda ikinci rekattan sonraki oturuş, son oturuş değil, birinci oturuş (ka’de) olduğundan bu oturuşta yalnız “Tahiyyat” okunur. Sonra “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkılır.

Yalnız Besmele, Fatiha ve bir mikdar da Kur’an okunarak yukarda bildirildiği şekilde, rükû ve secde yapılır. Ondan sonra dördüncü rekat için “Allahu Ekber” denilerek ayağa kalkılır. Bunda da yalnız besmele ile Fatiha ve bir mikdar da Kur’an okunarak yine bildirildiği gibi, rükû ve secdelere varılır. Sonra oturulur; bu oturuş son ka’dedir. Bunda da Tahiyyat okunduktan sonra, Salli ve Barik, Rabbena atina duaları tamamen okunup, yazdığımız şekilde, iki tarafa selam verilir. Böylece bu dört rekat sünnet kılınmış olur.

Öğle Namazının Dört Rekat Farzına Gelince: Sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan ayağa kalkılır. Gamet getirilir.

O günkü öğle namazının farzını kılmaya niyet edilir. Eller yukarıya kaldırılarak “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. İlk iki rekatı sabah namazının iki rekat farzı gibi kılınır.

Ancak bu iki rekattan sonraki oturuş, birinci ka’de olduğundan bunda yalnız “Tahiyyat” okunur. Ondan sonra “Allahu Ekber” denilerek üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha okunur. Anlatıldığı gibi rükû ve secdelere varılır. Sonra “Allahu Ekber” diyerek dördüncü rekata kalkılır.
Besmele ile yalnız Fatiha suresi okunarak rükû ve secdelere gidilir. Sonra oturulur. Bu oturuş son ka’dedir. Bunda “Tahiyyat” okunduktan sonra “Salli ve Barik, Rabbenâ âtinâ” duaları okunur ve iki tarafa selam verilir. Böylece öğlenin farzı bitmiş olur.

Öğlenin Son İki Rekat Sünnetine Gelince: Bu da, “Bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet edilip tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle namazlarının hem sünnetlerinde, hem de farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri gizlice yapar.

3) İkindi Namazı
İkindi namazının dört rekat sünnetinin her iki rekatı, müstakil (iki rekatlı) namaz gibidir. Onun için bu dört rekatın her iki rekatı (şef’î) tamamen sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır.

Şöyle ki: Önce o günkü ikindi namazının sünnetini kılmaya niyet edilir. Bu namazın ilk iki rekatı bildirildiği gibi kılınınca oturulur. Bu oturuş, son oturuş demektir. Bunda “Tahiyyat ve salli -barik duaları okunur
Sonra “Allahu Ekber” diyerek üçüncü rekata kalkılır. Sübhaneke ve Eûzü Besmele’den sonra Fatiha ile bir mikdar ayet okunarak rükûa ve secdelere varılır. Ondan sonra tekbir ile dördüncü rekata kalkılarak yalnız Besmele ile Fatiha ve bir mikdar da Kur’an okunur. Sonra yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu son oturuş olduğu için bunda “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ âtinâ” okunur ve iki tarafa selam verilir.

İkindi Namazının Farzına Gelince: Bu da tamamen öğle namazının farzı gibi kılınır. Yalnız niyet değişir. O günkü ikindinin farz namazını kılmaya niyet edilir.

Tek başına namaz kılan kimse, ikinci namazının sünnetini de, farzını da öğle namazı gibi gizli okuyarak kılar.

4) Akşam Namazı
Akşam namazının üç rekat farzı, öğle ile ikindi namazlarının ilk üç rekat farzları gibi kılınır.
Önce Gamet getirilir
Gametten sonra Akşam namazının farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbir ile başlanır. Yukarda açıklandığı üzere ilk iki rekatı kılınarak oturulur. Bu, birinci oturuştur. Bunda yalnız “Ettehiyyatü” okunur.

Ondan sonra üçüncü rekata kalkılarak yalnız besmele ile Fatiha suresi (Elham)okunur. Sonra “Allahu Ekber” denilerek rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur ki, bu da son oturuştur. Bunda “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ âtinâ” okunur, iki tarafa selam verilir.

Akşam namazının farzında vaktin darlığından dolayı kısa sureler okunur.
Akşam Namazının Sünnetine Gelince: Bu da “Bu akşam namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilip tam sabah namazının sünneti gibi kılınır.

5) Yatsı Namazı
Yatsı namazının ilk dört rekat sünneti, tamamen ikindi namazının dört rekat sünneti gibi kılınır.
Dört rekat farzı da, tamamen öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. İki rekat son sünnetine gelince, bu da tamamen sabah ve akşam namazlarının iki rekat sünnetleri gibi kılınır.
Yalnız niyetler değişir, yatsı namazının farzına ve sünnetine niyet edilir. Yatsı namazının son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır.
Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka’desinde “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbena atina” duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir.

6) Vitir Namazı
Üç rekattan ibaret olan vitir namazı da şöyle kılınır: Önce o günün vitir namazını kılmaya niyet edilir. “Allahu Ekber” denilerek namaza başlanır. Sübhaneke okunduktan sonra “Eûzü Besmele” çekilerek Fatiha okunur. Arkasından bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir.
Sonra ikinci rekata kalkılır ve yalnız besmele ile Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunarak yine rükû ve secdelere varılır. Ondan sonra oturulur. Bu oturuş birinci ka’dedir. Bunda yalnız “Tahiyyat” okunur.

Ondan sonra “Allahu Ekber” denilerek üçüncü rekata kalkılır. Bunda da yalnız Besmele ile Fatiha ve bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunarak daha ayakta iken eller kaldırılıp “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. Tekrar eller bağlanıp ayakta “Kunut” duası okunur. Sonra “Allahu Ekber” diye rükû ve secdelere gidilir. Ondan sonra oturulur. Bu da son oturuşdur. Bunda da bildiğimiz gibi “Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ âtinâ” duası okunarak iki tarafa selam verilir.

Namaza  başlamanız  ve  devam  etmeniz  dileğiyle  Allah sizlerden  hoşnut  ve razı olsun.
Not: Anlayamadığınız veya sormak istediğiniz sorulara özel olarak yada açık mesaj yanıtı olarakta bigi verebiliriz
Mesaj ve yorumlarınızı bekliyoruz

Yazar  H. Metin  Yiğit

BU ÇİZGİ FILM NAMAZ NASIL KILINIR KONUSUNDA SİZLERE FAYDALI OLABİLİR LÜTFEN DİKKATLE İZLEYİN
Namaz Öğreniyorum Çizgi Film

Enter Google AdSense Code Here

Yorumlar


14 Yorum yapılmış "Namaz kılmaya nasıl başlarım"

 1. ahmet demişki 20 Haziran 10 13:00 

  ALLAH RAZI OLSUN ARKADAŞLAR YALNIZ BENİM MUALLAKTA KALDIĞIM BİR ŞEY VAR CEMAATLE NAMAZ KILARKEN HOCA EL FATİHA DEDİĞİ ANDA BİZİM NASIL BİR DUA OKUMAMIZ GEREKİYOR NASIL BAŞLAYACAĞIZ SADECE FATİHAYIMI OKUYUP BIRAKACAĞIZ ÖNCESİNDE BİR ŞEY VARMI CEMAETLE KILARKEN YANIMDAKİLERİ DİNLEYİP ANLAMAYA ÇALIŞIYORRUM AMA KESTİREMİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  ALLAH’IN RAHMETİ VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN

 2. hilal demişki 08 Haziran 11 13:21 

  ALLAH RAZI OLSUN BEN NAMAZ KILMAYI BİLMİYORUM ÇOK KILMAK İSTİYORUM AMA BİR TÜRLÜ YAPAMIYORUM YETİŞTİĞİM ORTAMDAN KAYNAKLANIYOR BANA BU KONUDA YARDIMCI OLRSANIZ SEVİNİRİM

 3. admin H.METİN YİĞİT demişki 08 Haziran 11 19:28 

  Değerli kardeşim mesajın kısa olmasına rağmen çok içten ve samimi buldum. Her şeyden önce kararlı bir şekilde niyetlenmen en önemli şeydir. Göreceksin Allah mutlaka sana yardım ve rahmet kapılarını açacaktır. Sana öncelikle bir ilmihal kitabı ve bir namaz hocası kitabı almanı öneriyorum. Bizim milletimizin özünde bu inanç hissiyatı hep var olmuştur,ancak günümüz teknolojisi ve çağdaş yaşam dedikleri günah deryası ne yazıkki bizleri günah deryasında boğuyor. Sana tavsiyem kararlı dirençli ve imanlı bir şekilde olumsuz kimselerin seni niyet ettiğin bu kutsal yoldan vaz geçirmelerine asla izin ve taviz verme. Unutma cennet ucuz, cehennem gereksiz değildir.Bana yazdığın mailleri başkalarının okumasın istemezsen yayınlamayabilirim. Ayrıca sana merak ettiğin öğrenmek istediğin tüm konularda yardımcı olmaya çalışırım. Lütfen gelişmeleri bana yaz. Allah yar ve yardımcın HZ.Muhammed rehberin ve ışığın olsun.

 4. Burak demişki 26 Ekim 11 18:22 

  Allah Sizden Razı olsun. Allahın bereketi üzerinize Olsun

 5. nurşen demişki 07 Şubat 12 12:56 

  slm aleyküm. ben namaz kılmayı çok istiyorum her kardeşimiz gibi ama bugün yarın derken başlayamıyorum eşimede söledim oda kılmak istiyor hatta onun için kitaplar aldık doğru kılmak için ama bi türlü başlayamadık. birde başla bırak olsun istemiyoruz ne olur yol gösterin dua edin ki allahın izni ile başlayalım ne yapabiliriz, birde iş yerinde internetten kuran okumak istiyorum ama başım açık günah olurmu şimdiden çok teşekkürler allahım yar ve yardımcımız olsun…

 6. Metin Yiğit demişki 07 Şubat 12 18:29 

  Selamın aleyküm değerli kardeşim.Her şeyden evvel bizleri yoktan var edip can vererek yaşatan rabbimizin verdiklerine şükretmek tüm insanların üzerine farzdır.Namaz dinin direğidir buyurmuş sevgili peygamberimiz.O halde öncelikle yaşadığımız manevi dünyanın direklerini sağlamlaştırarak kendimizi güvene almalıyız. Yazdıklarınızı okurken çok duyglandım. İnşallah yüce mevlam sizlerede içinizden geçen bu ulvi duygularınız adına kendisine layık kul peygamberimize yakışır ümmet olmayı nasip eder inşallah.
  İnsan kazanmak isterse hedefe odaklanır ve mutlaka başarır. Kararsızlık ve vesvese şeytanın ekmeğine yağ sürer. Önce bir euzü besmele çekerek niyetlenin rabbinize söz verin.Bunu yaparken önünüze iki resim koyun. Birisi Cehennem ateşi,diğeri Cennet bahçesi olsun.Kazanacağınızı ve kaybececeğinizi asla aklınızdan çıkarmayın.İlk ögreneceğiniz namazın farzları olsun.O kadar önemli bir konuki bir çok müslüman bu farzları bilmeden ibadet etmeye çalıyorlar. Eşinizle birlikte öğrenip birbirinize destek olun. Ama en önemlisi çok ama kararlı olun.
  Başı açık göz ile kuran okumanızda dinlemenizde bir sakınca yoktur.
  Size ve eşinize en içten dilek ve dualarım ile vereceğiniz hayırlı kararınızda muvavfakiyetler diliyorum. Ayrıca merak edip öğrenmek istediğiniz bilgiler için h.metinyigit@hotmail.com adresime yazabilirsiniz.Alaha emanet olnuz..

 7. Hüseyin demişki 05 Aralık 12 07:18 

  Selamun aleykum ALLAH’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim ben 34 yaşında kendini geliştirmiş aklı sağlığı ifade etme yeteneği islami ahlaki ve insani duygularını yitirmemiş bir beyim fakat sıkıntım şudurki bu sıkıntımıda sizler aracığıyla paylaşmak isterim ben malesef evet çok acıdırki namaz kılamıyorum ve kıl bırak yapıyorum bu bende müthiş bi sıkıntı yaratmakta ama bu konuda gerçekten sizlerden yardım bekliyorum bi türlü devamını getiremiyorum günlük hayatımda çok sıkıntılı ve sitresli biriyim namazın bir farz yani olmazsa olmaz olduğunuda bilmekteyim ama dediğim gibi yönlerdirma yaparsanız çok yardımcı olacağınızdan eminim ALLAH sizden razı olsun…

 8. Metin Yiğit demişki 05 Aralık 12 18:16 

  Aleyküm selam verahmetullahi veberakatühü !..
  Değerli kardeşim,ne yazıkki şeytanın en çok üzerinde çalıştığı insan gurubu hayır ve şer üzerinde git gel yaşayan müslümanlardır.Hayırda azimli şerde ise devamlı olan insanlar şeytanın çalışma alanının dışında kalan iki guruptur. Zira birisi inancında sağlam farzlarda ve sünnetlerde gayretli olanlar.Şeytan böyle biriyle uğraşabilirmi.
  Diger sınıf ise müminlikten nasibini almamış devamlı kötülük için çalışan şer tayfasıdır. Onların kalpleri Allah tarafından mühürlenmiştir.
  Ben hoca değilim.Size acizane tavsiyem dini bilgilerinizi arttıracak kitaplar okumanız ve bir din adamından ders almanızdır.Zira insanlar girdikleri ortamlara göre kendilerini geliştirip olgunlaştırırlar. Her şeyden önce azimli ve kararlı olmalısınız. Sizi namaz kılmaktan alıkoyan her şeye karşı dirençli ve sağlam durmalısınız. Benden talep edeceğiniz her bilgi ve yardım için size açığım.Dualarım inşallah sizin için Allah yar ve yardımcınız olsun.Allaha emanet olunuz

 9. Hüseyin demişki 06 Aralık 12 07:21 

  Tavsiyalerinizi kesinlikle dikkate alacağımdan emin olabilirsiniz bugünden itibaren kitap okumaya başlıcam sizinde duanızla inş. şeytanın vesveselerinden arınmış dini vazifelerini yerine getirmiş en önemliside topluma faydası olabilmekte ayrı bir vazife dualarınızı eksik ekmeyin ALLAH sizden razı olsun selamün aleykum…

 10. Metin Yiğit demişki 06 Aralık 12 17:39 

  Selamın Aleyküm kardeşim..
  En önemli aşamayı kararlılıkla aşmışsınız inşallah. Azim Sağlam çeliğe benzer.Eğilmez bükülmez.Siz azimli olursanız Allah inşallah size yardımcı olacaktır. Ders almanız size inanın çok faydalı olacaktır.Derste devamlı olmanız imanınızı güçlendirdiği gibi sizi şeytan ve vesveselerinden koruyacaktır. Allah yardımcınız olsun yine görüşelim.

 11. sevban24 demişki 14 Eylül 14 14:54 

  Allah razı olsun çok güzel hizmetleriniz var.

 12. Metin Yiğit demişki 14 Eylül 14 15:15 

  Allah razı olsun kardeşim sizlerinde yardımlarını bekleriz

 13. Gul demişki 21 Ekim 14 02:07 

  Selamun aleykum, biz esimle cok namaza baslamak istiyoruz ve buna birturlu basliyamiyoruz, allahin izniyle sizinde yukardaki anlatirsiniz gibi bize baslamamiza vesile olur.allah sizden razi olsun .

 14. Metin Yiğit demişki 21 Ekim 14 03:27 

  Çok değerli kardeşim öncelikler bu halis niyetinizden ötürü Allah sizlerden razı olsun. Bütün mesele kararlılıkla niyetinizi uygulamaya koymaktır. Önce tövbe edip kendi kendinize söz verin.Eşinizle birlikte bir birinize destek olun.Ve düşünün kılacağınız namaz son namazınız olduğunu bilseniz nasıl kılarsınız. Hani derlerye inadına şeytanın sizi vaz geçirmesine yenmesine izin vermeyin.Namaza nasıl başlayacagınızı acizane tarif ettik.Sizlerde bildiğiniz kadar sure ve dualar ile başlayın. Ama mutlaka yeni bir şeyler öğrenmek için kendinizi zorlayın.Eşiniz cami deki hocadan sizde bayan kuran kurslarında ders alarak kendiniz geliştirebilirsiniz. inan herkes seferber oluyor. Göreceksiniz Allah size yardımcı olup işinizi kolaylaştıracaktır. Siz yeterki kararlılıkla ilk adımı atın Yardımcınız Allah olacaktır. Ayrıca dilediğiniz konuda size yardımcı olmaya hazırız.Lütfen bize yazınız.Allah yar ve yardımcınız olsun Allaha emanet olunuz.
  hotmail adresimiz h.metinyigit@hotmail.com ‘a mesaj ve istekte bulunabilirsiniz

Yorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!