Marko Polo kimdir

06 Ekim 2018 Yazan  
Kategori TARİHİ BİLGİLER

Marko Polo hayatı keşifleri  (1254-1324)

Venedikli gezgin Marko Polo,Çin’e ve Asya’nın çeşitli yerlerine yaptığı gezilerde gördüğü yerleri ve edindiği izlenimleri anlatarak,Avrupa’nın Uzakdoğu uygarlıklarını tanımasını sağlamıştır.

1260 yılında, Niccolo ve Maffeo Polo isimlerinde Venedik’li iki kardeş gerçekten ilginç bir seyahate çıktılar.

Rusya’ya kadar gittiler. Hazar Denizi yoluyla dönecekleri esnada, Çin’de İmparator olan Kubilay Han’ın sarayından gönderilmiş özel delegelerle karşılaştılar. İtalya’ya dönecekleri yerde,delegelere katılıp Çin’e, Kubilay Han’ın sarayının bulunduğu Pekin’e gittiler. Orada gayet iyi karşılanıp ağırlandılar ve 1269 yılına kadar Venedik’teki evlerine dönmediler. Döndükten 2 yıl sonra tekrar Kubilay Han’ın sarayına gitmek için yeni bir yolculuğa çıktıklarında, Niccolo’nun 17 yaşındaki oğlu Marko Polo da onlarla beraberdi.

Ortaçağ’ın başlarında (1252-1324) yaşamış olan dünyaca ünlü Venedikli seyyah Marco Polo, işte 1269 yılında Venedik’ten babası ve amcasıyla beraber Çin’e gitmek üzere yola çıkan 17 yaşındaki bu gençti. Orta Asya’nın sonsuz ve tehlikeli çöllerini, çıplak, gündüzleri güneşle kavrulan, geceleri buz kesen yüksek dağlarını aşarak Pekin’e ulaşmaları tam üç yıl sürdü. Denizyoluyla İskenderun körfezindeki Ayas’a gelen Pololar,Doğu Anadolu ve İran’dan geçerek Basra körfezinde Hürmüz Boğazına vardılar.Deniz yolculuğunu tehlikeli bularak daha güvenli olan İpek Yolu’nu izlemeye karar verdiler.İran ve Afganistan’ı geçip Pamir dağlarını aştılar. Kaşgar, Yarkent, Hotan,Gabi Çölü ve Kuzey Tibet’ten geçerek Çin’e ulaştılar. Onlardan sonra 600 yıl boyunca hiçbir Avrupalı bu yoldan geçemedi.

Marko Polo 3,5 yıl süren bu Asya yolculuğu sırasında gördüklerini sonradan öylesine ayrıntıyla anlatmıştır ki,geçtikleri yerleri neredeyse adım adım izlemek olanaklıdır.Polo’nun yazdıkları kuşaklar boyunca gerçek dışı,çekici öyküler olarak algılandı.Çok sonra Sir Henry Yule ve Sven Hedin gibi gezginler yazılanların doğru olduğunu ortaya koydu.

Oraya ulaştıklarında,büyük İmparator Kubilay Han, genç,zeki ve yaşına göre gerçekten bilgili Marko Polo ile yakından ilgilendi. Sınırları son derece geniş imparatorluğunda, onu çeşitli görevlerle Pekin’den başka yerlere de gönderdi. Marko Polo tam 17 yıl İmparator Kubilay Han’a hizmet etti. Başarılı hizmetlerinin karşılığında onurlandın idi, kendine son derece değerli hediyeler verildi.

Bu arada,en ufak ayrıntıları da ihmal etmeksizin günü gününe notlar tutuyor, halkın yaşantısını, gelenek ve töreleri, Avrupalılara yabancı, Avrupalılar taralından henüz bilinmeyen bazı şeyleri (ipek,havai fişek,uçurtma vs.gibi) dikkatle izliyordu. Hakkında Avrupalıların hemen hemen hiç denilecek kadar az şey bildiği Doğu’yu yakından tanıdı.

Sonunda tekrar kendi memleketine döndüğü zaman kırk bir yaşındaydı, harip ve çok şey öğrendiği seyahati hakkında bir kitap yazdı .Ne yazık ki İtalyanlar onun yazdıklarının çoğuna yalan gözüyle baktılar. 1298 yılında Venedik’le Cenova arasında çıkan savaşta, Marko Polo Cenovalılar’a tutsak düştü. Cenova’da zindandayken,İl Millione-Milyon adındaki ünlü eserini yazdı. Bu eser, bir seyahatname niteliğindeydi. Avrupa halkı, Uzak Doğu hakkında sağlam temelli bilgilerini ilk kez bu eserden edindiler.

Marko Polo 1324 yılında öldüğü zaman 72 yaşındaydı. Eseri sonradan yüzlerce kez basıldı ve bütün dünya dillerine çevrildi.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!