Madde ve şekilleri

10 Mart 2018 Yazan  
Kategori BİLİM TEKNİK

Madde nedir ve madde çeşitleri

Madde; kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır:

1. Katı: Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnek; demir, Tahta, Buz birer katı örneğidir.

2. Sıvı: Sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır, ancak belirli bir şekli yoktur. Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur. Örnek: Su, benzin, alkol

3. Gaz: Maddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. Hava, Karbondioksit, oksijen birer gazdır.

Madde’nin ortak özellikleri:

Kütle: Madde miktarı ile büyüklüktür. Kütlenin SI’daki birimini kilogram(kg) dır. Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

Hacim: Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir. Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız. Günlük hayata ve deneylerde litre (L)olarak kullanırız.

Maddenin ayırt edici özellikleri

Özkütle: maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır

Erime Noktası: Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.

Donma Noktası: Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

Kaynama Noktası: Bir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

Yoğunlaşma Noktası: Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir. Gazlar için ayırt edicidir.
Süblinleşme: Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!