Lozan barış antlaşması

08 Nisan 2018 Yazan  
Kategori TARİHİ BİLGİLER

Lozan barış antlaşması ve maddeleri
İtilaf Devletlerinin çıkar elde etmemesi için Lozan Konferansı’ndan hemen önce Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Böylece Türkiye’deki tek yönetim merkezi TBMM oldu.

Konferansa Katılan Ülkeler:

20 Kasım 1922’de toplanan konferansa Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya ve Yugoslavya katıldı. Boğazlar ile ilgili görüşmelere ayrıca; Sovyet Rusya ile Bulgaristan katıldı.

Türkiye adına konferansa Dış işleri Bakanı İsmet Paşa katıldı.

Türk tarafının konferanstan beklentileri şunlardı:

1- Misak-ı Milli’de belirlenen esasları gerçekleştirmek,

2- Kapitülasyonları kaldırmak,

3-Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına engel olmak,

4-Yunanistan ile olan sorunları çözmek.

Türkiye, konferanstan önce kapitülasyonlar ve Ermenilerin toprak isteği konularında taviz verilmemesini, bu konular istenen şekilde sonuçlanmazsa konferansın terk edilmesini kararlaştırdı.

Konferansta çözülmesi gereken üç önemli konu vardı:

1. Türk-Yunan barışı,

2. Yeni Türk devletinin sahip olacağı haklar,

3. Kapitülasyonların kaldırılması.

İtilaf Devletlerinin katı tutumu yüzünden 4 Şubat 1923’te görüşmeler kesildi. Türk heyeti Ankara’ya geri döndü. Savaş durumunun yeniden başlaması ihtimaline karşı savaş tedbirleri alındı. İtilaf Devletlerinin 23 Nisan 1923’de TBMM’yi yeniden daveti ile konferans tekrar başladı. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri:

a) Sınırlarla ilgili maddeler:

1. Trakya’da Yunanistan ile olan sınır, Mudanya Ateşkes Anlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi.

2. Suriye sınırı Ankara Antlaşması’nda belirlenen şekliyle kabul edildi.

3. Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle belirlenmesi kararlaştırıldı.

4. Irak sınırı 1926’da yapılan Ankara Antlaşması ile çizildi.

b) Boğazlarla ilgili maddeler:

1. Barış zamanında savaş gemileri hariç bütün gemiler Boğazlardan serbestçe geçebilecekti. Savaş zamanında ise Türkiye Boğazlar üzerinde istediği gibi davranma hakkına sahip olacaktı.

2. Boğazların her iki tarafı askerden arındırılacaktı.

3. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslar arası “Boğazlar Komisyonu”na bırakılacaktı.

c) Adalar ile ilgili madde:

Bozcaada ve Gökçeada Türkiye’ye verildi. Balkan Savaşları sonunda kaybedilen adalardan Türk sınırına yakın olanlar, askersiz hale getirildi.

d) Kapitülasyonlar ile ilgili madde:

Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı.

e) Tazminat ile ilgili madde:

Yunanistan’ın savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı vermesi kararlaştırıldı.

f) Ermeni Devleti ile ilgili madde:

Doğu Anadolu’da bir Ermeni devletinin kurulması fikrinden vazgeçildi. Bölgenin Türk toprağı olduğu kabul edildi.

Türk tarihinde bir dönüm noktası olan Lozan Konferansı sonunda;

1. Sevr Antlaşması ile çizilen sınırlar yeniden belirlendi.
2. Bütün dünya ülkeleri yeni Türk devletinin varlığını resmen tanıdı.
3. Askeri zaferler siyasi bir zaferle bitirildi.
4. Lozan Barış Antlaşması işgalci devletlere karşı büyük bir başarının göstergesi idi. Bu yönüyle işgal altındaki milletlere güzel bir örnek oldu.

Lozan Barış Antlaşması’nın ardından İtilaf Devletlerinin son kalan kuvvetleri de Anadolu’yu terk etti.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!