Kuşlar neden V şeklinde uçarlar

Kuşlar niçin “V” Şeklinde Uçarlar?
“V” şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratır. Böylece “V” şeklinde bir biçimlenme ile uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %70 oranında uzatır. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlarlar.

Göçmen kuşların birçoğunun seyahatleri sırasında sürüler oluşturmalarının birçok sebebi vardır. Sürü oluşturma, düşmanlara karşı bir caydırıcılık sağladığı gibi uçuş esnasında sürüye başka avantajlar da sağlar. Bu avantajlardan biri “V” şeklindeki uçuş tekniğinde gizlidir. Çünkü bu uçuş şekli ile öncelikle en öndeki kuş, bir arkadaki kuşa gelecek rüzgarı ve hava direncini engeller ve enerji tasarrufu sağlar.

Kuşların bu uçuş tekniği bisiklet takım yarışlarında birbiri arkasına saklanarak giden ve sık sık en öndekini değiştiren yarışmacılarda görülür. Araba yarışlarında da arkadaki araba öndekine mümkün olduğunca yaklaşarak, onun kestiği rüzgar ve hava akımının avantajı ile daha az yakıt harcamayı amaçlar. Kuşlarda da kanatlar birbirine değmediği sürece bir kuşun hemen yanında pozisyon alarak uçmak oldukça avantajlıdır. Böylece kuş öndekinin ve yanındakinin koruyucu etkisinden maksimum düzeyde yararlanabilir.

Kuşlar sürü halinde V şeklindeki uçuş ile hareket ederlerken, en öndeki kuşlar havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci arkadan gelen kuşlar için daha aza indirirler. Öndeki kuş kanadını çırptığında, kanadının ucunda bir hava boşluğu, yani bir girdap oluşur. Arkadaki kuş buraya yükselen havayı kanatlarının altında bularak ve daha az enerji sarf ederek yüksekliğini muhafaza eder.
Bu kuşun hareketinden de bir arkadaki kuş faydalanır. Bu uçuş şeklinin daha ziyade büyük kuşlarda görülmesinin nedeni de bunların büyük kanatları ile oluşturdukları hava hareketinin büyüklüğü ve arkadaki kuşun işine yarayabilmesidir. Bu şekilde enerji tasarrufu sağlayan sürü halindeki kuşlar genellikle tek başına olan kuşlardan daha hızlı uçarlar. Kuşların göç ederken her bir kuşun yanındaki kuş ile aynı derecede hava sürtünmesine tabi tutulmasının avantajını pilotlar çok iyi bilirler. Bu uçuş şeklinin avantajı pilotların “kanat ucu girdabı” dedikleri durum ile aynıd

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!