TARİHİ BİLGİLER

Mareşal M.Fevzi çakmak Mareşal M.Fevzi çakmak

MAREŞAL M.FEVZİ ÇAKMAK KİMDİR HAYATI Cumhuriyet ordumuzun Atatürk’ten sonraki tek mareşali 1876 yılında İstanbul’da, Cihangir’de doğdu. Asker bir ailenin çocuğudur. Soğuk, çeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli İdadisinde okuduktan sonra l898’de kurmay yüzbaşı olarak tahsilini  tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde... [Devamını oku]

Atatürk devrimleri Atatürk devrimleri

Atatürk devrimleri nelerdir * Harf Devrimi: Öğrenilmesi son derece güç olan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin kullanılmasının sağlandığı harf devrimi “Türk Harfleri” adıyla 1353 sayılı kanunla, 1 Kasım 1928’de kabul edildi. Türkçe’nin yapısına en uygun alfabe olduğuna karar verilen Latin alfabesi alınıp, yeniden... [Devamını oku]

Yıldırım Beyazıd han hayatı Yıldırım Beyazıd han hayatı

Yıldırım Beyazıdın padişahlık dönemi  (1360-1403 ) Babası . Murad Han,annesi Gülçiçek Hatun Saltanatı : 1389 – 1403 arasında 13 sene sürmüştür Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan... [Devamını oku]

Marko Polo kimdir Marko Polo kimdir

Marko Polo hayatı keşifleri  (1254-1324) Venedikli gezgin Marko Polo,Çin’e ve Asya’nın çeşitli yerlerine yaptığı gezilerde gördüğü yerleri ve edindiği izlenimleri anlatarak,Avrupa’nın Uzakdoğu uygarlıklarını tanımasını sağlamıştır. 1260 yılında, Niccolo ve Maffeo Polo isimlerinde Venedik’li iki kardeş gerçekten... [Devamını oku]

Gazi Osman paşa ve Plevne Destanı Gazi Osman paşa ve Plevne Destanı

GAZİ OSMAN PAŞA Osman Nuri Paşa (d. 1832, Tokat – ö. 1900) Tarihimiz boyunca sayısız kumandanlarımız askerî sahada hizmet ifâ etmişler, bilhassa savaş meydanlarında gösterdikleri maharet, cesaret ve şecaatle bütün dünyanın takdirle alkışladığı zaferlerin kazanılmasında faal roy oynamışlar; tarihimizde pek çok destanların... [Devamını oku]

Osmanlı İmparatorluğunda köprülüler dönemi Osmanlı İmparatorluğunda köprülüler dönemi

Köprülü Mehmet Paşa (1656-1661) IV. Murad’ın yerine kardeşi İbrahim Han (1640-1648) geçti. Onun saltanatı yıllarına Samur Devri denmektedir. Saltanatının ilk yarısı, ağabeyinin devrinin devamı gibidir. İkinci yarısında huzur bozulur ve anarşi hortlar. Bu hükümdar zamanında büyük ve uzun bir Venedik savaşı başlar. Donanma-yı... [Devamını oku]

Ertuğrul Fırkateyninin hikayesi ve bıraktığı izler Ertuğrul Fırkateyninin hikayesi ve bıraktığı izler

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ VE HAZİN ÖYKÜSÜ Ertuğrul, Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah huzurunda denize indirilmiştir. Makine ve kazanları 1864’te İngiltere’de monte edilmiştir. Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır ve 19 Ekim 1863 Pazartesi günü Padişah... [Devamını oku]

Mimar Sinan ve Süleymaniye camii’nin sırları Mimar Sinan ve Süleymaniye camii’nin sırları

Mimar Sinan’ın  sırları Süleymaniye Camisi’nde gizli bölmede bulunan notta ne yazıyor? Süleymaniye’nin dört kubbesi neyi temsil ediyor? Camii’nin inşaasına neden ara verilir? İran Şahı’nın gönderdiği mücevherler nerede? Kandilde yanan isler ne işe yarıyor? Süleymaniye Camisi’nin yapımı sırasında... [Devamını oku]

Macellan kimdir hayatı Macellan kimdir hayatı

Fernando Macellan 1480 – 1521 Fernando Macellan,dünyanın çevresini dolaşan deniz yolunda ilk seferi tamamlayan ve bu yolu bulmasıyla dünya tarihine geçen Portekizli bir denizcidir. İspanya Krallığı’nın desteğiyle denize açıldı. Hikâyesi, bu seyahate eşlik eden Antonio Pigafetta’nın anılarını yazması sayesinde... [Devamını oku]

Malazgirt  savaşı ve etkileri Malazgirt savaşı ve etkileri

Malazgirt Zaferi Bizans İmparatoru Romanos Diogenes, 1070-1071 yılı kışında, Türkleri imparatorluk topraklarından tamamen atmak üzere bir ordu meydana getirdi. Bu ordu Bitinya, Kapadokya, Kilikya ve Trabzon gibi bölgelerden temin edilmiş; Bulgar, Slav, Alman, Frank, Gürcü, Ermeni, Hazar, Peçenek, Uz ve Kıpçak asıllı askerlerden oluşuyordu.... [Devamını oku]