TARİHİ BİLGİLER

İsrail nasıl kuruldu İsrail nasıl kuruldu

İSRAİL FİLİSTİNİ NASIL YUTTU Sultan Abdülhamit İsrail tehlikesini 37 yıl önceden sezmişti. Engellemek için çok çabalamıştı ama pes etmediler. Sultan 2.Abdülhamid gelecekte neler olabileceğini anladığı için Filistin’e Yahudi göçünü engellemek için her şeyi yapmıştı. 1911’de doktoruna atılan adımların başlangıç... [Devamını oku]

Dünyayı yöneten karanlık  güçler Dünyayı yöneten karanlık güçler

DÜNYADAKİ TÜM İKTİDARLARDA ONLARIN PARMAĞI VAR İşte 410 yıldır Dünyayı kan gölüne çeviren Rothschıld ailesi !!! Rothschıld ailesinin hikayesi (1) Rothschıld ailesi 410 Yıldır dünyayı yönetiyor Bir çok kişi Rothschıld ailesinin adını bile bilmez.. Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği ”Yılın Zenginleri”... [Devamını oku]

Rothschıld Ajanları Osmanlı devletini nasıl  yıktılar Rothschıld Ajanları Osmanlı devletini nasıl yıktılar

DÜNYAYI YÖNETEN KARANLIK GÜÇLER OSMANLI DEVLETİNİ NASIL YIKTILAR 3.BÖLÜM Rothschıld ailesi (3 ) Dünya bu ailenin elinde Rothschıld hanedanlığı Osmanlı devletini parçalamak için diğer devletleri kışkırttılar Osmanlı devletinin parçalanması için gerekli olan herşeyi yapmışlardır..Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri sürekli... [Devamını oku]

IMF ve Rothschıld ailesi IMF ve Rothschıld ailesi

AMERİKANIN MERKEZ BANKASININ SAHİBİ ONLAR… DÜNYAYI YÖNETEN KARANLIK GÜÇLER 2.BÖLÜM Rothschıld dosyası Amerikan merkez bankası kimin İngiltere’yi nasıl oyuna getirdiler Rothschıld ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika’daki kolonilerin savaşı olmuştur.. Savaş sırasında Rothschıld ailesi çok gizli... [Devamını oku]

Osmanlıda devlet yönetimi nasıldı Osmanlıda devlet yönetimi nasıldı

Osmanlıda devlet yönetimi Osmanlı Devleti mutlak monarşi ile yönetilirdi. Devletin başında Osmanlı soyundan gelen bir padişah bulunurdu. Hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Osmanlı hükümdarları; Bey, Padişah, Gazi, Han, Hakan, Sultan, Hünkâr, Hüdavendigar gibi unvanlar kullanırlardı. Padişahlar, Yavuz Sultan Selim’den itibaren... [Devamını oku]

Lozan barış antlaşması Lozan barış antlaşması

Lozan barış antlaşması ve maddeleri İtilaf Devletlerinin çıkar elde etmemesi için Lozan Konferansı’ndan hemen önce Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Böylece Türkiye’deki tek yönetim merkezi TBMM oldu. Konferansa Katılan Ülkeler: 20 Kasım 1922’de toplanan konferansa Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, İtalya,... [Devamını oku]

Mimar Sinan Mimar Sinan

Mimar Sinan hayatı ve eserleri Mimar SinanKayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları... [Devamını oku]

Çanakkale savaşları 7 Çanakkale savaşları 7

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ BIRAKTIĞI İZLER 7 MİLLÎ PARK- 1973 yılında ihdâs edilmiştir. Parkın kara sınırlarını Gelibolu Yarımadasının Saroz körfezindeki Kabatepe limanı ile Çanakkale Boğazında yer alan Akbaş iskelesi arasında çizilecek bir hat oluşturur. Sedd-ül bahir köyü çevresindeki Teke ve Hisarlık burunları, Ertuğrul,... [Devamını oku]

Çanakkale  savaşları 6 Çanakkale savaşları 6

ÇANAKKALE CEPHE SAVAŞLARI 6 Güney (Sedd-ül bahir) cebhesinde düşman ilk defa 26 Nisanda taarruza geçti ve zayıf kalmış ve yıpranmış olan savunma kuvvetlerimiz ilkin geri çekilmeye mecbûr oldu ise de, sonra bir karşı taarruz ile düşmanı püskürttü. 26 Nisan taarruzunda düşmanın 35-40 taburluk kuvvetine karşılık Türk’lerin... [Devamını oku]

Çanakkale  savaşları 5 Çanakkale savaşları 5

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KARA SAVAŞLARI 5 Kara savaşlarına hazırlık… Deniz hücûmunda uğradıkları başarısızlık i’tilâf devletlerini karadan taarruza geçmeye sevketti. Bunun üzerine, Akdeniz müttefik kuvvetleri baş kumandanlığına tâyin edilen Sir Ian Hamilton’un emrine verilmiş 75.000 kişilik bir ordu adalara... [Devamını oku]