TARİHİ BİLGİLER

Çanakkale savaşları 7 Çanakkale savaşları 7

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ BIRAKTIĞI İZLER 7 MİLLÎ PARK- 1973 yılında ihdâs edilmiştir. Parkın kara sınırlarını Gelibolu Yarımadasının Saroz körfezindeki Kabatepe limanı ile Çanakkale Boğazında yer alan Akbaş iskelesi arasında çizilecek bir hat oluşturur. Sedd-ül bahir köyü çevresindeki Teke ve Hisarlık burunları, Ertuğrul,... [Devamını oku]

Çanakkale  savaşları 6 Çanakkale savaşları 6

ÇANAKKALE CEPHE SAVAŞLARI 6 Güney (Sedd-ül bahir) cebhesinde düşman ilk defa 26 Nisanda taarruza geçti ve zayıf kalmış ve yıpranmış olan savunma kuvvetlerimiz ilkin geri çekilmeye mecbûr oldu ise de, sonra bir karşı taarruz ile düşmanı püskürttü. 26 Nisan taarruzunda düşmanın 35-40 taburluk kuvvetine karşılık Türk’lerin... [Devamını oku]

Çanakkale  savaşları 5 Çanakkale savaşları 5

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KARA SAVAŞLARI 5 Kara savaşlarına hazırlık… Deniz hücûmunda uğradıkları başarısızlık i’tilâf devletlerini karadan taarruza geçmeye sevketti. Bunun üzerine, Akdeniz müttefik kuvvetleri baş kumandanlığına tâyin edilen Sir Ian Hamilton’un emrine verilmiş 75.000 kişilik bir ordu adalara... [Devamını oku]

Çanakkale savaşları 3 Çanakkale savaşları 3

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GERÇEK KAHRAMANLAR Çanakkale Savaşları tarihe en kanlı savaşlar olarak geçti Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük ve en kanlı savunma savaşları verilmiştir. Bu savaşlar Mustafa Kemal gibi bir askeri  dehanın Türk ve dünya kamuoyu tarafın dan tanınmasının sağlanması açısından son derece... [Devamını oku]

Çanakkale Savaşları ve Etkileri Çanakkale Savaşları ve Etkileri

Savaşta Gelibolu’nun önemi 2.Kısım Ancak, Alman İmparatoru, her iki blok arasındaki savaşta, Osmanlı devletinin hiç değilse bir kısım düşman kuvvetini meşgul  edebileceği gerekçesiyle müdahale etmiştir. Bu suretle Osmanlı devleti, kaderini alelacele, 2 Ağustos 1914′ te  “Üçlü ittifak’a bağlamıştır.... [Devamını oku]

Çanakkale savaşları Çanakkale savaşları

Çanakkale  Geçilmez  1.Bölüm Bir kahramanlık destanı işte böyle yazıldı: Ağustos 1914… Osmanlılar Balkan felaketinin yıkıntılarını onarmaya çalışırken Berlin, Londra ve Paris’te milyonlar coşku içinde cepheye koşuyordu. Savaşın en geç Noel’e kadar biteceğinden kuşku duyan çok azdı. Ne var ki erken bir... [Devamını oku]

II.Abdulhamid hanı nasıl devirdiler II.Abdulhamid hanı nasıl devirdiler

II.Abdulhamid’in tahtdan indirilmesi 31 Mart olayının üzerinden bir ay bile geçmemişti.( II.meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanmadır.Miladi takvime göre 13 nisan 1909’da gerçekleşmiş olup,Rumi takvime göre 31 mart 1325 tarihine denk geldiğinden bu isimle anılar.) 27 Nisan... [Devamını oku]

On iki adayı  yunanlılara nasıl verdik On iki adayı yunanlılara nasıl verdik

ON İKİ ADALARI YUNANLILARA KİM NEDEN VE NASIL VERDİ On iki adanın Yunanistan’a verilmesine kimler sebep oldu? Rodos, Meis ile dolayındaki adalardan oluşan, Oniki Adalar, Türk kanı dökülerek Venedik ile Cenevizlerden Osmanlılarca alınmıştı. 19. Yüzyılda Piyemonte Kent Kırallığı olarak süren, ancak Venedik(1866) ile Roma’nın... [Devamını oku]

Yerebatan sarnıcı Yerebatan sarnıcı

Yere batan sarnıcı niçin yapılmıştır Tarihî Yarımada’nın ortasında bulunan Yerebatan Sarnıcı, 542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen mermer sütunların arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından... [Devamını oku]

Arap Lawrence kimdir Arap Lawrence kimdir

İngiliz casusu lawrence Thomas Edvard Lawrence 1888 de doğmuştur. Zengin bir aileye mensuptur. Lawrence’ın çocukluğu sade olduğu kadar sıradışıdır da. Nikâhsız olmakla beraber, kendilerini saygın kişiler gibi sunmaya çalışan bir çiftin beş erkek çocuğundan ikincisidir. Lawrence, İrlandalı-İngiliz bir baron olan babası... [Devamını oku]