Çandarlı Halil Paşa kimdir

10 Ocak 2015 Yazan  
Kategori TARİHİ BİLGİLER

Çandarlı Halil Paşa neden idam edildi
Çandarlı Halil Paşa, 1364-1387 tarihleri arasında II. Murad’a sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. İstanbul’un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği 1 Haziran 1453 tarihine kadar 15 yıl vezir-i azamlık yapmıştır.

Bu dönemde iki defa devlet işlerinden uzaklaşarak Manisa’ya çekilen II. Murad’ın yerine fiilen Osmanlı Devleti’ni yönetmiş ve dış tehlikeler nedeniyle padişahın iki defa tahta geri çıkmasına önayak olmuştur.

Çandarlı Halil Paşa (ölümü 1453)
İbrahim Paşa’nın oğludur. Babasının ölümü üzerine 1429’da sadrazam olan Halil Paşa medrese öğrenimi görmüş, çeşitli kadılıklarda ve kazaskerlikte bulunmuştu. Sadrazamlığı dö­neminde devlet yönetiminde büyük güç kazanan Halil Paşa, II. Murad’ın 1444 ‘te saltanatı o sırada 14 yaşında olan oğlu II. Mehmed’e (Fatih) bırakmasından sonra genç padişahın deneyimsizliğinden kaynaklanan sorunları başarıyla çözmüştü.

Osmanlı Devleti’nin başına çocuk yaşta bir padişahın geçmesini fırsat bilen Avrupa devletleri papanın da desteğiyle yeni bir Haçlı ordusu toplamaya giriştiler.
Tehlikeyi sezen Halil Paşa, padişaha yönetimi babasına bırakmasını, savaştan sonra yeniden tahta geçmesini önerdi. II. Mehmed önce direndiyse de Halil Paşa’nın baskısı sonucunda padişahlığı babasına bırakmak zorunda kaldı.

İkinci kez II. Murad 1444’te Varna Savaşı’nı kazandıktan sonra tahttan gene çekilmek istedi ama Halil Paşa’ nin ısrarlı tutumu karşısında padişahlığı bırakamadı. Bu durum Halil Paşa’yla II. Mehmed’in arasının açılmasına neden oldu. 1451’de babasının ölümü üzerine tahta çıkan II. Mehmed hemen İstanbul’u kuşatma hazırlıklarına girişti.

Bunu haber alan Bizans imparatoru, padişahı bu niyetinden vazgeçirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Halil Paşa da Edirne’de yapılan bir toplantıda İstanbul’ un kuşatılmasına karşı çıkmıştı. Bu yüzden İstanbul’un fethinden sonra Bizanslılardan rüşvet aldığı suçlamasıyla idam edildi.

Çandarlı Halil Paşa, Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır. Mezarı Bursa’nın İznik İlçesindedir.

Çandarlı’nın İstanbul’un fethine karşı çıktığı için idam edildiği söylenir. Bir takım tarihçiler, Bizans yardakçısı olduğu için fethe karşı olduğunu söylerken bazı tarihçiler ise gerçekten fetih için ordunun yetersiz olduğunu düşündüğünden ve osmanlının selameti için fethe karşı olduğunu söylerler.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!