Bandırma ilçesi

24 Aralık 2017 Yazan  
Kategori ŞEHİRLER VE İLÇELER

BANDIRMA İLÇESİ GENİŞ BİLGİLER
Bandırma
Nüfusu: 120.753
Yüzölçümü 599 km2 dir.
Bağlı olduğu il: Balıkesir

BANDIRMA İLÇESİNİN COĞRAFİ YAPISI
Balıkesir’in Marmara’ya açılan kapısı olan Bandırma, Balıkesir’in kuzeyinde, Marmara Denizi kıyısında bulunan bir kenttir. Bandırma, Bursa girişi ile Çanakkale girişi arasında 19 km mesafe bulunan büyük ve gelişmiş bir sanayi kentidir.
Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli’ne bağlı bir ilçe olan Bandırma’nın batısında Gönen, güneyinde manyas ile Sususrluk, doğusunda Bursa, kuzeyinde Erdek ile Marmara denizi bulunmaktadır. Bandırma Körfesi’nde yer alan önemli bir liman kentti olan Bandırma ovalık bir alanda yer almaktadır. Bu ovada yer yer 500 m.yi geçmeyen tepeler bulunmaktadır. İlçenin en önemli su kaynağı Manyas ve Kuş Gölleridir.

BANDIRMA İLÇESİNİN EKONOMİSİ
İlçenin ekonomisi tarım, sanayi, ticaret ve turizme dayanmaktadır. Kırsal kesimde bitkisel üretim ağırlıklı olup, mısır, yulaf, şeker pancarı ve bakla en çok üretilen bitkilerdir. Bağlık alanlarda şaraplık üzüm yetiştirilir. Ayrıca maydonozu ile ünlüdür. Merinos yetiştirme çiftliğinde sığır, damızlık koç ve merinos koyunu üretilir. Tavukçuluk, atçılık ve sığırcılık konularında bakım, islâh ve verim çalışmaları yapılmaktadır. marmara Denizi kıyılarında ve Manyas Gölünde balık üretimi yapılmaktadır.

BANDIRMA İLÇESİNİN TARİHÇESİ
Bandırma, tarihte Kyzikos ve Panarmos (bugünkü Bandırma) antik kentlerine dayanılarak ilk yerleşimin MÖ.XVIII.- X.yüzyıllarda başladığı sanılmaktadır. Bandırma’nın 5 km. kuzeybatısında, Kapıdağ yarımadasını ana karaya bağlayan, dar ve alçak kıstağın kuzey doğusunda bulunan Kyzikos İlk Çağ’da karaya yakın bir ada konumunda idi.

Kyzikos ile ilgili araştırmalara XV.yüzyılda başlanmıştır. İtalyan araştırmacı Ankonalı Cyriacos, burada gördüğü, ancak günümüze çok azı gelebilmiş kalıntılardan söz etmiştir. XVIII-XIX.yüzyıllarda Avrupalı gezginler Kyzikos’a gelmişlerse de yalnızca Hadrianus mabedi ile ilgilenmişlerdir.C.Texier de tiyatronun ayakta kalmış kemer ayaklarının çizimlerini yapmıştır. Perrot,1862’de yayınlanan Galatia ve Bithynia seyahatnamesinde Kyzikos’un günümüze ışık tutan plânı ve bazı kalıntılarını çizmiştir.Onları Rustafsaell ve Hasluck’un çalışmaları izlemiştir. Arkaik dönemde (M.Ö.479 öncesi) burada Dolionez denilen bir topluluk yaşıyordu. Bununla beraber kentin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu da açıklık kazanamamıştır.

Bandırma Aksakal beldesi Ergili Köyü sınırları içerisindeki Daskyleion Antik Kenti, Kuş Gölü kıyısında yer almaktadır. Pers (Akhaemenid) Satraplığı (Genel Valilik)’nın merkezi olan Daskyleion antik çağın her döneminde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. En önemli çağını Perslerin Satraplık Merkezi olduğu dönemde yaşamıştır. Daskyleion ile ilgilii bilgiler Prof.Dr.Ekrem Akurgal’ın 1954-1955 yıllarında yaptığı kazılarda ortaya çıkan kalıntı ve bulgularla belirlenmiştir.

MÖ.334’te Büyük İskender buraya hakim olmuş, Onun ölümünden sonra Romalıların, daha sonra da Bizanslıların egemenliğine geçmiştir. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 1076’da yöreyi ele geçirmesinin ardından Bandırma, yeniden Bizans yönetimine girmiştir. XIII.yüzyılda Karesi Beyliğinin hakimiyetinde kalmışsa da Orhan Gazi tarafından osmanlı topraklarına katılmıştır.

XVI.yüzyılın sonlarında İstanbul Kadılığına, 1830’da Erdek kazasının Kapıdağı bucağına bağlanmış, 1880’de de kaza yapılmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kırım ve Rumeli göçmenleri buraya yerleştirilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı’nın kapatılması ile daha da önem kazanmıştır. Yunanlılar tarafından 2 Temmuz 1920’de işgal edilmiş ve 17 Eylül 1922’de de işgalden kurtarılmıştır.
Kuş Cenneti Milli Parkı

Yunan işgali sırasında şehrin yakılmasından ötürü tarihi eserlerin büyük çoğunluğu zarar görmüştür. Kentteki en önemli tarihi yapı XIX.yüzyılın başında Haydar Çavuş’un yaptırdığı Haydar Çavuş Camisi, Mimar Kemalettin Bey tarafından Neo-klasik üslupta yenilenmiştir. Devleki Çayı (Güzelce) üzerindeki köprü Roma döneminden kalmıştır. Bandırma çevresinde Kuş Cenneti Milli Parkı, Livatya Plajı, Kapıdağı Yarımadasında’ki Koca Kum ve Tanaça’da doğal plajlar bulunmaktadır.

İlçedeki Belli başlı tarihi eserler; Ulu Cami, Haydar Çavuş Camisi, Sinan Efendi (Kız Dede) Türbesi, Arkeoloji Müzesi ‘dir.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!