Antalya Akseki ilçesi genel bilgiler

23 Eylül 2018 Yazan  
Kategori ŞEHİRLER VE İLÇELER

Akseki ilçesi

Yüzölçümü 2390 km2 olan ilçenin nüfusu :18.302 kişidir. İl merkezine 154 km uzaklıktaki ilçenin eski adı Marla olarak bilinmektedir. ilçenin kuruluş tarihi 1288’dir ama Romalılara kadar uzanır. 1872’de Alanya’dan ayrılmıştır. 1901 yılında Antalya-Konya eyaleti dahilinde bağımsız bir sancak olmuş, bu arada Akseki ilçesinin sınırları daraltılmış, bazı köyleri Seydişehir’e verilmiştir.

AKSEKİ İLÇE TARİHÇESİ
Eski adı Marla (Marulya) olan Akseki ilçesi 1286 yılında Toroslar üzerinde kurulmuştur. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı yönetimine geçen ilçe de, Roma imparatorluğu dönemlerinden bu yana toplumların yaşadığı bilinmektedir. 1872’de Alanya’dan ayrılan Akseki, 1901 yılında Antalya Konya Eyaleti dahilinde bağımsız bir sancak olmuştur

Akseki yöresinin tarihi ilk çağlara kadar uzanmasına rağmen kesin bir belge yoktur. Mevcut tarihi kalıntılar araştırılmamış durumdadır. Tek bilinen şey zamanla Pisidya sınırlarının uzandığı doğuda Kilikya, güney ve güneybatıda Pamfilya hudutlarının birbirine yaklaştığı üçgenin öteden beri bir yerleşme bölgesi olduğudur.

AKSEKİ İLÇE COĞRAFYASI
Manavgat Irmağının oluşturduğu büyük bir vadi ile engebeli ve dağlık bir görünüme sahiptir. İlçenin büyük bir çoğ Kartallı Mağara (Bağarcık) Kuyucak, Düdencik Mağarası(Çınardibi), Bucakalan Mağarası, Göktepe Yaylası, Çimi Yaylası, Irmak Vadisi ilçenin diğer çekiciliği olan yerlerdir.
Batı Toroslar’ın güneyindeki Akseki, Antalya’nın en eski ilçelerinden biridir. Doğusunda Gündoğmuş, Bozkır, batısında Manavgat, İbradı, kuzeyinde Beyşehir, Seydişehir, güneyinde yine Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri vardır.

Akseki ilçesi Manavgat Çayının oluşturduğu vadide oldukça dağlık ve ormanlık bir yapıya sahiptir.

Göller bölgesinin Beyşehir-Suğla gölü güneyindeki ormanlık arazinin bir kısmı ilçe sınırları içerisindedir.

AKSEKİ İLÇE İKLİMİ
İklim olarak kışın eksi 8-9 ºC, yazın ise 28-34ºC olan ortalama sıcaklık gösterir. Akseki’de kışın sıcaklık -14 dereceye kadar düşebilmektedir. Orman bölgesi olduğundan çok yağışlıdır.

AKSEKİ İLÇE EKONOMİSİ
Ekilen arazi azdır.Sulak yerlerde meyve ve sebze yetiştirilir. Ticaret ve hayvancılık da ekonomide önemli yere sahiptir.
Yöre halkının başlıca geçim kaynakları ormancılık, ticaret ve hayvancılık olup, bağcılık ve badem yetiştiriciliği de fazladır. Oldukça taşlı olan bölgede sulanabilen arazilerde meyvecilik ve sebzecilik de yapılmaktadır. Akseki’nin dağlık yapısı tarım için elverişli değildir.

Bununla beraber üzüm ve incir önemli geçim kaynaklarıdır. Bunların dışında ilçedeki başlıca ekonomik etkinlik ticaret ve küçükbaş hayvancılıktır. Akseki yöresinde bal, tereyağı, peynir, nergis soğanı, defne, kereste, av derisi ve canlı hayvan ticarette önemli bir yer tutar ve bunlardan bazıları ihraç edilir. Ayrıca Akseki’de el sanatları da çok gelişmiştir. Özellikle dokumacılık yaygındır.

Akseki’nin yerli halkı genelde ticaretle uğraşır. Türkiye’nin büyük illerinde çok sayıda Aksekili ticaret adamı bulunmaktadır.

GEZİLECEK VE GÖRÜLECEK YERLERİ :
Göktepe Yaylası, Gidengelmez Dağları, Çimi Yaylası, Geyran Yaylası, ırmak vadisi ve yeni keşfedilen 340 metre derinlikteki Bucakalan Mağarası görülmeye değer yerleridir.

Akseki’de turizm faaliyetleri de gelişme göstermektedir.

Enter Google AdSense Code Here

YorumlarYorum Yazaken SeviyeLi YorumLar Yazınız.!